Uważajcie na oszustów


Gdy w czwartek rano otworzyłam swoją skrzynkę pocztową zobaczyłam mail zatytułowany „Wezwanie do zapłaty”. Adresatem wiadomości było Ministerstwo Rozwoju. Oczywiście ciekawość zwyciężyła i otworzyłam wiadomość. Z jej treści dowiedziałam się, że w związku z brakiem wpłaty za rok 2017, mimo wcześniejszego wezwania pocztowego, dane mojej firmy zostaną usunięte z naszej bazy danych, w przypadku braku uregulowania zaległości w terminie 7 dni. Poniżej został podany numer rachunku do wpłaty, kwota ( 355,00 zł !!!! ) oraz tytuł wpłaty. Wiadomość została podpisana przez starszego specjalistę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Poniżej znajdował się link odsyłający do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Trzeba przyznać, że całość prezentuje się dość wiarygodnie.

Pamiętajcie jednak, że wpisy do CEiDG są bezpłatne, nie ma też obowiązku uiszczania rocznych opłat za utrzymywanie wpisu.

Wszystko jest oczywiście kolejną próbą oszustwa, zanim zatem komuś przelejecie pieniądze w wyniku wezwanie do zapłaty, sprawdźcie czy na prawdę jest taki obowiązek. wezwanie do zapłaty