Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae est at dolor auctor faucibus. Aenean hendrerit lorem eget nisi vulputate, vitae fringilla ligula dignissim. Phasellus feugiat quam efficitur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae est at dolor auctor faucibus. Aenean hendrerit lorem eget nisi vulputate, vitae fringilla ligula dignissim. Phasellus feugiat quam efficitur

Learn More

Witam Państwa na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Anna Jędrzejczak w Koszalinie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

O Kancelarii

Kancelaria jest prowadzona przez radcę prawnego Annę Jędrzejczak. Radca prawny Anna Jędrzejczak ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim w 2000 roku. W tym samym roku Anna Jędrzejczak rozpoczęła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie. Aplikację ukończyła z wyróżnieniem w roku 2004. W okresie aplikacji radcowskiej Anna Jędrzejczak pracowała w Banku […]

akty prawne

Na stronie akty prawne znajdziecie Państwo informację o podstawowych aktach prawnych regulujących wykonywanie zawodu przez radców prawnych, tj.   ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115);   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę […]

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jędrzejczak   PH „JOWISZ” w Koszalinie ul. Zwycięstwa 40 lok. 74-75 75-072 Koszalin   tel. / fax. 94/346-35-07 tel. 94/346-12-71 do 75 mobile: 0608-012-204   e-mail: sekretariat@kancelaria-radcy.com anna_jedrzejczak@kancelaria-radcy.com www.kancelaria-radcy.com  

Oferta

Kancelaria świadczy usługi: na rzecz osób fizycznych, na rzecz przedsiębiorców, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Proponujemy usługi na zasadzie jednorazowego zlecenia oraz na podstawie stałych umów o świadczenie usług. Kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach: sprawy spadkowe, sprawy pracownicze, spory cywilne ( umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane), zasiedzenia nieruchomości, […]

Our Blog

2
sty
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Transakcje handlowe – istotne zmiany od 1.01.2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w cel ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) wprowadza istotne zmiany w dochodzeniu roszczeń między stronami transakcji handlowych, uregulowanych ustawą z dnia 8 marca 2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pierwszą i najłatwiej dostrzegalną zmianą jest modyfikacja tytułu ustawy, która […]

Read More
15
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Pisma przygotowawcze po nowelizacji .

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizująca KPC (Dz.U. z 2019 r., poz 1469 ) wprowadza zmiany także w zasadach wnoszenia pism przygotowawczych.   Jeżeli informacje o sporze przedstawione w pozwie i w odpowiedzi na pozew okażą się niewystarczające do powzięcia rozstrzygnięcia, przewodniczący ma możliwość uzupełnienia informacji w drodze zarządzenia wymiany pism przygotowawczych. Takie […]

Read More
13
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Zwrot pisma, które nie jest pozwem !

Nowelizacja KPC zakłada ograniczenie sytuacji, w której dochodzi do nadużycia prawa procesowego poprzez wniesienie pisma niezawierającego żądania rozpoznawania sprawy sądowej.   W obecnym stanie prawnym zdarzają się sytuacje wniesienia pisma niezawierającego żądania rozpoznania sprawy sądowej, a tym sam nie będącego pozwem. Takie pisma wymagają od sądu wyjątkowo dużego nakładu pracy. Sąd jest bowiem obowiązany do […]

Read More
11
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew po nowelizacji postępowania cywilnego

Nowelizacja KPC z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz 1469 ) wprowadza obowiązek złożenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew.   Obligatoryjne złożenie odpowiedzi na pozew    W dotychczas obowiązującym stanie prawnym doręczenie pozwu następuje dopiero wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy. W tej sytuacji pierwszy termin rozprawy najczęściej służy de facto […]

Read More
8
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Uwaga nowość – plan rozprawy w postępowaniu cywilnym !!!!

Nowelizacja KPC ( ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. – Dz.U. z 2019 r., poz 1469 )) wprowadza nieznaną dotąd na gruncie procedury cywilnej instytucję planowania rozprawy. Główne założenia zmian są następujące: jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym będzie sporządzany plan rozprawy; zmiany do planu rozprawy i sporządzenie nowego tylko w […]

Read More
5
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy – zmiany w KPC !

Jednym z głównych założeń ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującej KPC jest przyspieszenie postępowania sądowego. Ma temu służyć wprowadzona zasada rozstrzygania spraw na jednym terminie rozprawy i przeprowadzanie rozpraw według planu. Nowy model postępowania zakłada: Sprawa rozstrzygana jest na pierwszym posiedzeniu ( art. 2061 KPC), Pierwszą rozprawę poprzedza w razie potrzeby posiedzeniem przygotowawczym […]

Read More
12
mar
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

Uważajcie na oszustów

Gdy w czwartek rano otworzyłam swoją skrzynkę pocztową zobaczyłam mail zatytułowany „Wezwanie do zapłaty”. Adresatem wiadomości było Ministerstwo Rozwoju. Oczywiście ciekawość zwyciężyła i otworzyłam wiadomość. Z jej treści dowiedziałam się, że w związku z brakiem wpłaty za rok 2017, mimo wcześniejszego wezwania pocztowego, dane mojej firmy zostaną usunięte z naszej bazy danych, w przypadku braku uregulowania zaległości w […]

Read More
23
gru
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

życzenia świąteczne

Ciepłych, rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy wszystkim Państwu Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jędrzejczak

Read More
28
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

nowa ustawa kominowa

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do wynagradzania niektórych osób zatrudnionych m.in. w spółkach prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, mają zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r.               o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa). Przepisy ustawy kominowej, zgodnie z art. 2 pkt. […]

Read More
19
sie
Anna Jędrzejczak
Brak komentarzy

nowe wzory formularzy w postępowaniu cywilnym

W dniu 26 sierpnia 2016 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1213). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór formularza pozwu, pozwu wzajemnego oraz formularza „dane stron”. W nowych drukach doprecyzowano konieczność […]

Read More